Dokumen Pengurusan

File: Panduan Konvokesyen Tracer Study 2017.pdf

pdf.png
Uploaded:
07.07.17
Modified:
07.07.17
File Size:
1 MB
Downloads:
263
Version
1.0

Pengenalan Sistem kajian Pengesanan Graduan
 
Kajian ini bertujuan mendapatkan pandangan dan pengalaman anda terhadap beberapa aspek berkaitan program pengajian, kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan semasa anda mengikuti pengajian. Institusi Politeknik Mukah juga ingin tahu bagaimana anda memasuki dan menghadapi cabaran alam pekerjaan. Maklum balas anda sangat penting bagi membawa perubahan yang membina kepada Politeknik Mukah dan juga kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bagi meningkatkan lagi kualiti dan taraf pendidikan tinggi Negara. Ini juga merupakan salah satu cara anda untuk menyumbang kembali kepada Politeknik Mukah dan kepada bakal pelajar yang akan mengikuti pelbagai program pengajian di IPT.
 
**Graduan dikehendaki menjawab soal selidik ini dan mencetak Slip Pengesahan Kajian untuk dikemukakan semasa proses pengambilan jubah konvokesyen. Sistem ini akan dibuka untuk dijawab oleh graduan bermula 25 JULAI 2017 sehingga 31 Oktober 2017.