anda sudah thumb print ?

Sistem ini membolehkan anda untuk semak kehadiran anda. Selain itu, anda juga boleh menyemak kehadiran anda mengikut tarikh yang anda kehendaki. Kemudian, anda boleh dapatkan laporan kehadiran anda secara harian ataupun bulanan. Selain dari itu, anda boleh cetak laporan untuk rekod anda. Semoga sistem ini dapat membantu anda untuk mendapatkan maklumat kehadiran anda dengan cepat dan tepat. Maklumat dihujung jari anda.