Soalan Lazim

PERMOHONAN KE POLITEKNIK  
 

1. APAKAH KAEDAH PERMOHONAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK?

Permohonan hendaklah dibuat melalui kaedah dalam talian (ON-LINE) dengan melayari laman web www.politeknik.edu.my

  2. Bagaimanakah cara untuk memohon masuk ke Politeknik Mukah?

Adalah dimaklumkanbahawa permohonan kemasukan ke Politeknik Mukah adalah secara atas talian (online). Untuk mengisi borang permohonan, pemohon mesti mengisi nombor kad pengenalan dan nombor PIN. Nombor PIN tersebut boleh dibeli di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran RM10.60. Sila nyatakan kelayakan SPM/Setaraf semasa membeli nombor PIN. Sila pastikan slip pembayaran BSN dicetak dengan nombor kad pengenalan pemohon yang betul serta terdapat enam (6) digit nombor PIN setelah pembayaran dibuat. Borang permohonan boleh dicapai melalui laman web http://upu.mohe.gov.my. Sila klik pada pautan KEMASUKAN KE ILKA/TEVT-POLITEKNIK BAGI LEPASAN SPM/SETARAF. Untuk maklumat lanjut berkenaan urusan pengambilan, sila layari laman web www.politeknik.edu.my

  3. ADAKAH POLITEKNIK MENAWARKAN PROGRAM SIJIL?

Tidak. Politeknik hanya menawarkan program pra-diploma, diploma dan diploma lanjutan sahaja.

 

4. Berapa kalikah pengambilan Pelajar ke Politeknik dalam setahun?

Pengambilan pelajar ke politeknik diadakan sebanyak dua (2) kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember. Permohonan boleh dibuat pada bulan Mac dan Oktober setiap tahun.

  5. Bagaimanakah cara untuk memohon menjadi pensyarah di Politeknik Mukah?

Untuk permohonan menjadi pensyarah Politeknik, anda dikehendaki memohon melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) secara atas talian (online) di www.spp.gov.my. Sila pilih ke bahagian permohonan dan klik pada permohonan PPPT (Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi) untuk menjadi pensyarah Politeknik atau Kolej Komuniti.

  6. Siapakah yang membiayai pengajian pelajar Politeknik?

Pelajar– pelajar Politeknik sama ada di peringkat Diploma ataupun Sijil boleh memohon pinjaman KPT, PTPTN, JPA, SPA dan Yayasan Negeri.

  7. Adakah PMU menyediakan penginapan kepada pelajar-pelajarnya?

PMU mempunyai kemudahan prasarana untuk menempatkan para pelajarnya tinggal sepanjang pengajian di Politeknik Mukah. Kolej kediaman yang disediakan mampu menampung sehingga 3200 orang pelajar dalam satu-satu masa

   
 PENGINAPAN/KAMSIS  
  1. Adakah kemudahan asrama disediakan di Politeknik Mukah Sarawak?

Politeknik Mukah menyediakan asrama kepada para pelajar yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Manakala, semua pelajar baharu akan diberikan keutamaan penempatan asrama.

  2. Bagaimana cara untuk memohon kemudahan asrama?

Bagi pelajar baharu, penawaran asarama terus diberikan semasa pemohon mengisi pendaftaran secara atas talian buat pertama kali.

Bagi pelajar senior pula, permohonan perlu dibuat menerusi sistem SPMP.

 

3. Apakah syarat-syarat kemasukan kamsis?

Sebarang syarat untuk kemasukan kamsis adalah mengikut budi bicara JHEPP dan UPKK(Unit Pengurusan Kolej Kediaman).

  4. Adakah pelajar wajib untuk mendaftar barang-barang elektronik kepada UPKK?

Ya. UPKK akan mengeluarkan memo untuk pelajar  mendaftarkan barang-barang elektronik mereka.

     
BIASISWA/PINJAMAN PTPTN  
  KUOK FOUNDATION  
 

1. Apakah ada skim atau pembiayaan yang disediakan oleh Kuok Foundation untuk pelajar politeknik?

Ada,Kuok Foundation menyediakan bantuan/geran untuk pelajar diploma politeknik seluruh Malaysia.

 
  2. Berapakah jumlah bantuan yang ditawarkan kepada calon yang layak dan terpilih oleh Kuok Foundation?

Bergantung kepada keputusan pihak Kuok Foundation.

 

3. Apakah syarat-syarat atau terma yang ditetapkan untuk melayakkan pelajar memohon pembiayaan ini?

Para pemohon boleh merujuk laman web berikut untuk mengetahui terma dan syarat yang ditetapkan:http://www.kuokfoundation.com/study_dc_latest.html

 

4. Bagaimanakah cara untuk memohon pembiayaan ini?

 1. Permohonan mesti secara dalam talian melalui Sistem Aplikasi Dalam Talian Yayasan dalam tarikh permohonan dibuka di laman web berikut:https://apply.kuokfoundation.org/vw_awards_available_list.php
 2. Hantar permohonan dalam talian mengikut tarikh yang ditetapkan oleh pihak Kuok Foundation.
 3. Selepas pemohon telah mengemukakan permohonan mereka secara dalam talian, pemohon MESTI JIKA kurier / hantar Pos Laju atau dengan tangan salinan cetak borang permohonan bersama-sama dengan dokumen sokongan ke pejabat Yayasan pada atau sebelum suatu tarikh yang telah ditetapkan.
  5. Sekiranya permohonan berjaya,apakah tindakan selanjutnya?

Temuduga akan dilaksanakan di pejabat Kuok Foundation Kuala Lumpur pada tarikh yang ditetapkan.

  6. Bilakah penawaran biasiswa ini dibuka?

Tarikh penawaran adalah mengikut tarikh yang dimaklumkan oleh Kuok Foundation melalui laman web.

   
  Tabung Baitulamal Sarawak
  1. Adakah sebarang bantuan kewangan yang disediakan oleh pihak baitulmal?

Ada,Tabung Baitulmal ada menyediakan bantuan kemasukan awal ke IPT untuk di semester 1 sahaja pada peringkat diploma,ijazah pertama dan sarjana.

 

2. Apakah syarat-syarat permohonan bantuan kewangan ini?

 1. Pelajar Islam Sarawak atau mereka yang bermastautin di negeri Sarawak sahaja.
 2. Mendapat Surat Tawaran untuk melanjutkan pelajaran bagi IPT dalam negara (di peringkat Diploma,Ijazah Pertama dan Sarjana) ataupun IPT luar negara (diperingkat Ijazah Pertama  dan Sarjana sahaja) yang diiktirafkan oleh kerajaan.
 3. Keutamaan adalah kepada pelajar yang belum mendaftarkan diri di IPT. Permohonan hanya dibuka selama 40 hari (Termasuk hari Sabtu, Ahad & cuti umum) dari tarikh pendaftaran bagi mana-mana pelajar yang telah mendaftarkan diri di IPT.
 4. Mengikuti pengajian secara sepenuh masa.
 5. Borang Permohonan yang dikembalikan untuk diproses melebihi daripada 3 bulan ( termasuk cuti sabtu, ahad dan cuti umum ) dari tarikh pendaftaran pemohon berkenaan tidak akan dilayan.
 6. Bantuan tidak diberi kepada pemohon yang ada menerima pendapatan atau sokongan kewangan bulanan dari majikan (separuh atau lebih gaji sebulan).
  3. Apakah cara untuk memohon bantuan ini?

Untuk memohon,sila layari laman web Tabung Baitulmal Sarawak :https://www.tbs.org.my/bantuan/

Kemudian,isikan borang tersebut dengan lengkap dan hantarkan permohonan.

Untuk semakan,boleh membuat semakan di :https://www.tbs.org.my/semakan/

    
  Jabatan Perkhiidmatan Awam (JPA)
  1. Adakah pelajar politeknik layak untuk memohon biasiswa JPA?

Ya,pelajar politeknik layak untuk memohon.Iklan tawaran biasiswa akan dikeuarkan oleh politeknik.

  2. Apakah syarat-syarat permohonan?

Syarat-syarat permohonan boleh dirujuk melalui laman web rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam:  http://docs.jpa.gov.my/docs/pnerbitan/bpanduan/latihan/Panduan%20biasiswa%20Politeknik.doc.

  3. Bagaimanakah cara memohon?

Pelajar boleh mendapatkan boring di Politeknik dan mengisi borang tersebut dengan berserta dokumen-dokumen kepada JPA melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar Politenik masing-masing.

  4. Sekiranya saya mempunyai pertanyaan,adakah sebarang talian nombor atau email untuk dihubungi?

Talian Utama : 03-88853000

Hot Line : 03-88853399

Fax : 03-88892170

  5. Apakah alamat surat-menyurat untuk JPA?

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam

Bahagian Latihan

Aras 4, 5 dan 6,

Block C1,  Parcel C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62510 Putrajaya

   
  PTPTN
 

Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP)

 

1. Saya telah menerima surat tawaran kemasukan ke IPT, tetapi saya tidak bercadang untuk belajar di IPT tersebut. Bolehkah saya menunaikan WPP yang ditawarkan?

Sekiranya anda menolak tawaran ke IPT, WPP tidak perlu ditunaikan. Tetapi jika WPP tersebut telah ditunaikan, anda dikehendaki membayar balik jumlah tersebut dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh tamat waran.

 

2. Adakah WPP diberi secara percuma?

WPP merupakan sebahagian daripada pembiayaan yang diberikan lebih awal sebelum pelajar mendaftar masuk ke IPT. Ansuran sebanyak RM500.00 akan dipotong secara automatik selama tiga semester kehadapan sebaik sahaja menerima pembiayaan.

 

3. Bagaimanakah cara untuk saya menunaikan WPP?

Anda perlu hadir di mana-mana kaunter CIMB Bank dengan membawa MyKad dan waran WPP.

 

4. Bagaimana saya boleh mendapatkan WPP?

Pelajar membuat persetujuan menerima WPP melalui Portal UPU.

   
 

Permohonan pembiayaan PTPTN

 

1. Apakah kaedah memohon pembiayaan pendidikan PTPTN?

Syarat permohonan pembiayaan pendidikan adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Tidak melebihi 45 tahun pada tarikh permohonan;
 3. Telah ditawarkan tempat di IPTA / IPTS dan Politeknik dengan memenuhi kelayakan masuk yang disyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA);
 4. Kursus mengejar mesti mempunyai kelulusan pendaftaran dari Kementerian Pendidikan;
 5. Bagi pelajar IPTS, kursus mengejar mesti mempunyai Sijil Akreditasi daripada MQA dan masih sah pada tarikh permohonan;
 6. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan lain, pengesahan hendaklah diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan di atas;
 7. Tempoh pengajian yang tinggal pada masa permohonan itu hendaklah tidak kurang daripada satu (1) tahun;
 8. Tidak mempunyai penaja lain (s); dan
 9. Telah membuka SSPN-i akaun.
 

2. Saya pada semester kedua saya dan ingin memohon pembiayaan pendidikan PTPTN. Bolehkah saya mendapatkan pembiayaan daripada semester pertama?

Tidak, anda tidak dibenarkan. Tempoh pembiayaan adalah berdasarkan kepada semester permohonan. Sekiranya permohonan itu dibuat pada semester kedua, pembiayaan akan diluluskan dari semester kedua dan seterusnya sehingga tamat pengajian

   
 

Permohonan Secara Online

 

1. Bagaimanakah cara untuk memohon pembiayaan pendidikan?

 Pemohon telah menerima surat tawaran kemasukan ke IPT.

 1. Pemohon perlu membeli No. PTPTN di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN). No. PTPTN hanya sah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pembelian.
 2. Pemohon perlu menyemak tarikh tutup permohonan di laman web PTPTN.
 3. Pemohon perlu mempunyai nombor akaun individu mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing.
   
LATIHAN INDUSTRI  
 

1. Apakah syarat kelayakan untuk menjalani latihan industri? (Pelajar Latihan Industri Semeter Empat (LISE)

 1. Telah mendaftar kursus LI.
 2. Mendapat Kedudukan Baik (KB) atau Kedudukan Bersyarat (KS) dalam peperiksaan semester sebelumnya.
 3. Dilindungi insurans.
 4. Telah menduduki dan lulus kursus-kursus prasyarat yang ditetapkan.
 5. Memenuhi lain-lain arahan yang ditetapkan oleh politeknik.
 6. Bagi kursus LISA, pelajar perlu LULUS SEMUAkursus yang diambil seperti disyaratkan dalam struktur program berkenaan dengan mendapat HPNM 2.0 dan ke atas.
 

2. Bagaimanakah cara-cara untuk dapatkan tempat untuk latihan industri?

Pelajar bolehlah merujuk firma-firma yang terdapat di buku Senarai Firma di UPLI ataupun mencari sendiri tempat untuk latihan industri. Pelajar digalakkan melawat firma berkenaan sebelum memohon untuk mengetahui kesesuaian dengan program/kursus yang diambil.

 

3. Bilakah tarikh akhir untuk dapat tempat/serah borang jawapan LI? 

Pelajar perlulah mendapat tempat/menyerahkan borang jawapan dengan segera; selewat- lewatnya sebelum Minggu Peperiksaan Akhir.

 

4. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya pelajar tidak mendapat tempat LI?

Sekiranya pelajar masih tidak mendapat tempat LI sehingga seminggu sebelum Minggu Peperiksaan Akhir; pelajar perlu berjumpa dengan penyelaras LI masing- masing. Jika tidak, pelajar perlu tangguh LI untuk tempoh 1 semester agar dapat mencari tempat untuk latihan industri

 

5. Bolehkah memohon banyak tempat untuk latihan industri?

Pelajar tidak dibenarkan memohon lebih daripada satu tempat latihan pada satu-satu masa (dalam  tempoh 3 Minggu). Sekiranya firma tertentu tidak menerima permohonan LI, barulah pelajar boleh memohon firma yang lain pula. Pelajar yang mendapat tawaran lebih dari satu organisasi latihan dikehendaki membuat pembatalan secara rasmi kepada organisasi terlibat setelah mendapat persetujuan dari UPLI.

 

6. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya firma hanya menyuruh pelajar melakukan aktiviti kerja yang sama semasa latihan industri?

Pelajar perlu berbincang dengan penyelia LI firma agar dapat mempelbagaikan kerja yang diberikan. Sekiranya masih tidak memadai dengan tindakan itu, bolehlah pelajar berbincang dengan penyelaras LI masing-masing.

 

7. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya firma menyuruh pelajar melakukan aktiviti kerja yang tiada kaitan langsung dengan program/kursus/modul yang diambil oleh pelajar?

Pelajar perlu merujuk dan berbincang dengan penyelaras LI masing-masing.

 

8. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya tiada aktiviti kerja di firma?

Pelajar perlu berbincang dengan penyelia LI firma agar dapat mempelbagaikan kerja yang diberikan. Pelajar perlu merujuk dan berbincang dengan penyelaras LI masing-masing. Pelajar juga dinasihatkan untuk membuat penulisan Laporan Akhir Latihan Industri (LALI) sekiranya tiada kerja untuk dibuat.

 

9. Adakah pelajar dibenarkan membuat kerja 'overtime'?

Pelajar tidak digalakkan melakukan kerja-kerja 'overtime' sehingga waktu malam, atas dasar keselamatan

 

10. Adakah pelajar perlu datang ke politeknik semasa latihan industri?

Tidak perlu; melainkan jika diminta berbuat demikian oleh penyelaras LI atau pun oleh Unit LI

 

11. Boleh atau tidak pelajar menukar tempat untuk latihan industri?

Pelajar tidak dibenarkan menukar tempat latihan industri; melainkan jika firma tersebut menutup perniagaan, bankrap atau membatalkan penempatan latihan industri pelajar. Lain-lain kes adalah bergantung kepada budi bicara penyelaras LI dan pegawai LI.

  12. Apakah tindakan yang boleh diambil ke atas pelajar yang menimbulkan masalah semasa latihan industri?

Merujuk kepada buku 'Garis Panduan Pengurusan Latihan Industri (Pelajar)', pelajar boleh dikenakan tindakan 'amaran', 'mengulang LI' dan 'Gagal Berhenti' sekiranya telah gagal LI sebanyak DUA (2) kali sila (rujuk buku 'Arahan-Arahan Peperiksaan & Kaedah Penilaian).

  13. Bilakah pelajar perlu daftar tamat latihan industri ?

Tarikh daftar tamat latihan industri akan diberitahu melalui laman SPMP i-UPLI (Makluman/Berita UPLI) dan juga akan disiarkan melalui facebook UPLI. Kebiasaannya akan dilaksanakan pada minggu berikutnya selepas tamat latihan industri (Minggu ke 21). Pelajar perlu sentiasa menyemak sebarang makluman yang disiarkan di laman facebook UPLI.

  14. Apakah yang perlu dibawa semasa daftar tamat latihan industri?

Pelajar yang telah tamat menjalani latihan dikehendaki hadir ke politeknik untuk pengesahan tamat latihan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Semasa pendaftaran tersebut, pelajar dikehendaki mengemukakan perkara berikut dan telah di stamp dan ditandatangan oleh Firma:

 1.  Surat Pengesahan Tamat LI "Confirmation Letter Of Completed Industrial Training" (yang telah di sah/tandangani oleh pihak syarikat)
 2.  Borang Markah ( Appendix 1 & Appendix 2 ) (yang telah di sah/tandangani serta di sealed dalam envelope oleh pihak syarikat)
 3.  Buku Jurnal Refleksi
 4.  Laporan Akhir Latihan Industri dan Sliad Pembentangan LI
  15. Bilakah keputusan latihan industri boleh diumumkan?

Keputusan rasmi latihan industri hanya akan diumumkan selepas Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan sesi daftar tamat LI; Lazimnya selaras dengan keputusan Rasmi Peperiksaan Akhir Politeknik.