UNIT KEWANGAN & AKAUN

 

 

 

Ketua Unit Bahagian Kewangan & Akaun  (W29)

KIU CHAI YUNG

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8000

 

 

Pembantu Tadbir Kewangan (W29)

NORASHIKIN BINTI MUSTAPHA

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8101

 

 

Pembantu Akauntan (W19)

VERONICA ANAK MARINGGAI

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8035

 

 

Pembantu Tadbir Kewangan (W19)

NAPSIAH ZAKARIA

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8101

 

 

Pembantu Tadbir Kewangan (W19)

NORRASHIMA BINTI RADZUAN

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8101

 

 

Pembantu Tadbir Kewangan (W19)

SHIRLEY BINTI HILARY LAISAK

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8101