UNIT PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

 

 

 

Pengurus Kolej Kediaman (N32)

MOHAMMAD ARNI BIN AHMAD CHEK

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8198

 

 

Penolong Pegawai Perubatan (U29)

MOHD ZULKIFLI BIM MAT ISA

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8089 

 

 

Penyelia Asrama (N22)

JAMILAH BINTI MATALI

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8200

 

 

Penyelia Asrama (N22)

RINA BINTI MAHLOB

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8200

 

 

Penyelia Asrama (N22)

SALEMAH BINTI BASLI

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8200

 

 

Penyelia Asrama (N22)

FAUZIAH BINTI ZAMHARI

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8200

 

 

Pembantu Operasi (N11)

HAZIRA BINTI BULAHASAN

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8200