UNIT LATIHAN & PENDIDIKAN LANJUTAN

 

 

 

Pegawai Latihan dan Pendidikan Lanjutan (DH41)

ROZIAH BINTI ZAINAL ABIDIN

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8044

 

 

Pembantu Tadbir (P/O) (N19)

AZILA BINTI ADENAN UNGA

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8004

 

 

Pembantu Operasi (N11)

HERMAN BIN AMAT

Alamat E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 084-874001 Sambungan:8004