MEMO: Permohonan Kembali Ke Kampus Dan Menduduki Kolej Kediaman Sesi Jun 2020 Bagi Pelajar Berkeperluan Khas