Piagam Pelanggan

  1.  Proses pendaftaran pelajar diselesaikan dalam masa satu (1) hari bagi calon yang mengemukakan dokumen pendaftaran yang lengkap dan betul.
  2.  Semua pelajar berdaftar di PMU dipastikan melalui semua peringkat pembelajaran seperti yang dikehendaki oleh kurikulum program masing-masing dalam tempoh lima (5) hingga sembilan (9) semester.
  3.  Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa empat belas (14) hari bekerja selepas aduan diterima.
  4.  Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa dua (2) minggu selepas semester pengajian berakhir.
  5.  Melaksanakan 100% penyeliaan terhadap semua pelajar yang sedang menjalani Latihan Industri setiap semester.