Pengenalan

Politeknik Mukah Sarawak (PMU) terletak di Mukah yang merupakan wilayah tengah Sarawak. Merupakan politeknik yang ke-20 di Malaysia, PMU adalah politeknik ketiga di Borneo selepas Politeknik Kuching Sarawak dan Politeknik Kota Kinabalu. Kampus PMU dibina di atas tapak seluas 100 ekar dan dilengkapi dengan infrastruktur moden serta kemudahan pendidikan yang terkini.

Operasi pertama PMU bermula di Sekolah Menengah Teknik Sibu pada tahun 2004. Pengambilan pelajar pertama adalah pada sesi Julai 2005 dengan kursus perintis seperti Sijil Teknologi Maklumat, Sijil Kejuruteraan Awam dan Sijil Pengajian Perniagaan. Penawaran kursus bertambah setahun kemudian di mana kursus peringkat Diploma turut ditawarkan oleh kesemua lima jabatan akademik utama. Lima jabatan akademik utama tersebut adalah;

  • Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (JTMK)
  • Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA)
  • Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE)
  • Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM)
  • Jabatan Perdagangan (JP)

Penawaran modul/subjek umum, Sains dan Matematik pula ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Am (JPA) dan Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK).

Selain kursus-kursus sepenuh masa, PMU turut menawarkan kursus jangka pendek yang dibuka kepada orang awam dan masyarakat setempat di bawah program Penswastaan Sektor Masa (Time Sector Privatisation - TSP). Program ini menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan komuniti setempat. Melalui program sebegini, adalah diharapkan penubuhan PMU di Mukah dapat membantu komuniti setempat meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kompetensi atau mendapatkan pengetahuan/kemahiran baharu.