Visi, Misi & Objektif

VISI
Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri menjelang 2025.

MISI
Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf.

Melaksananakan kurikulum yang dipimpin industri.

Meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri.

Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan.

Mendapatkan pengiktirafan luar melalui kerjasama dalam komuniti TVET.

OBJEKTIF

 1.   Mencapai Sekurang-kurangnya 4 (skala likert) Tahap Kepuasan Majikan Terhadap Graduan Politeknik Yang Bekerja
 2.  Mencapai Sekurang-kurangnya 90% Graduat Mendapat Pekerjaan Semasa Konvokesyen
 3. Mencapai sekurang-kurangnya 25 bilangan Graduat Yang Menceburi Bidang Perniagaan/Keusahawanan Dalam Tempoh 1 Tahun Setelah Tamat Pengajian 
 4. Mencapai Sekurang-kurangnya 10% Pelajar Yang Mencapai Keputusan Sekurang-Kurangnya Band 4 Dalam Peperiksaan MUET
 5. Mencapai Sekurang-kurangnya 10% Pelajar Yang Boleh Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggeris Dengan Baik Di Kalangan Pelajar Politeknik
 6. Mencapai Sekurang-kurangnya 30 Bilangan Kertas Ilmiah Yang Diterbitkan Di Peringkat Zon/Kebangsaan/Antarabangsa Melalui Pemerkasaan Penyelidikan
 7. Mencapai Sekurang-kurangnya 7 Bilangan Produk Inovasi Yang Mendapat Perlindungan Harta Intelek 
 8. Mencapai Sekurang-kurangnya 15 Bilangan PPPT Yang Melalui Program Persijilan Profesional/Industri 
 9. Mencapai Sekurang-kurangnya 40% PPPT Yang Mempunyai Pengalaman Industri
10. Mencapai Sekurang-kurangnya 1,000 Bilangan Penyertaan Program PSH
11. Mencapai Sekurang-kurangnya 73% Pelajar Yang Menamatkan Pengajian Berbanding Kemasukan Mengikut Kohort
12. Mencapai 100% Program Pengajian Yang Mempunyai Kolaborasi Aktif Dengan Industri
13. Mencapai Sekurang-kurangnya 70% Program Pengajian Yang Mencapai Jam Interaksi Yang Melibatkan Pensyarah Pelawat Industri (PPI)
14. Mencapai 100% Pencapaian Prestasi Pendaftaran Aset Alih Kerajaan Dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA) 
15. Mencapai Sekurang-kurangnya 2 Bilangan Anugerah Pengurusan Organisasi Yang Dimenangi/Diiktiraf/Diperakukan Oleh Badan Penilai Bertauliah
16. Mencapai Sekurang-kurangnya 45% Tahap Pencapaian   Status Center of Technology (CoT)
17. Mencapai Sekurang-kurangnya 8 Produk Inovasi Yang Di Aplikasi
18. Mencapai Sekurang-kurangnya 25% Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Peringkat Kebangsaan/Antarabangsa
19. Mencapai Sekurang-kurangnya 1% Penglibatan Staf Akademik Di Peringkat Kebangsaan/Antarabangsa 
20. Mencapai Sekurang-kurangnya 70% Kursus Pengajian Di Politeknik Dalam Mod Blended Learning
21. Mencapai Sekurang-kurangnya 2 Bilangan MOOC (Massive Open Online Courses) Yang Dibangunkan 
22. Mencapai Sekurang-kurangnya 6 Bilangan Video Pembelajaran Dan Pengajaran Yang Dibangunkan Untuk Durasi Minima 5-15 Minit
23. Mencapai Sekurang-kurangnya 10 Bilangan Video Pelaporan Yang Dibangunkan Untuk Durasi Minima Antara 2-3 Minit