Visi, Misi & Objektif

VISI
Menjadi Institusi TVET yang Unggul.

MISI
Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf.

Menghasilkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang.

Memanfaatkan perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan.

 

OBJEKTIF

 1.   Mencapai sekurang-kurangnya 3.8 (skala likert) tahap kepuasan majikan terhadap graduan Politeknik Yang bekerja.
 2.  Mencapai sekurang-kurangnya 90% graduat mendapat pekerjaan semasa konvokesyen.
 3. Mencapai sekurang-kurangnya 750 bilangan penyertaan program PSH. 
 4. Mencapai sekurang-kurangnya 70% program yang memenuhi norma bagi pengambilan perdana pada tahun semasa.
 5. Mencapai sekurang-kurangnya 25 bilangan hebahan jabatan dan institusi di media sosial.
 6. Mencapai sekurang-kurangnya RM 100,000 jumlah pendapatan daripada program PSH yang berkaitan menyumbang kepada akaun amanah.
 7. Mencapai sekurang-kurangnya 5% penjimatan minimum bayaran bil elektrik.
 8. Mencapai sekurang-kurangnya 99% prestasi perbelanjaan mengurus pada tahap tinggi.
 9. Mencapai sekurang-kurangnya 85% pematuhan tatacara kewangan dalam audit kewangan tahunan.
10. Mencapai sekurang-kurangnya 5% PPPT yang mengikuti program pembangunan bakat bersama industri.
11. Mencapai sekurang-kurangnya 70% kadar tamat pengajian dalam tempoh (iGOT).
12. Mencapai 100% pelaksanaan pembelajaran teradun dan pembangunan bahan pembelajaran digital.
13. Mencapai sekurang-kurangnya bilangan industri/ agensi yang mempunyai kolaborasi aktif dengan institusi.
14. Mencapai sekurang-kurangnya 4 bilangan program/ aktiviti yang melibatkan alumni. 
15. Mencapai sekurang-kurangnya 7 bilangan produk inovasi yang diaplikasikan. 
16. Mencapai sekurang-kurangnya 10% kertas penyelidikan/ kertas konsep penyelidikan yang diterbitkan di peringkat zon/ kebangsaan/ antarabangsa melalui pemerkasaan penyelidikan.
17. Mencapai Sekurang-kurangnya 40% tahap pencapaian status Centre of Technology (CoT).