PENDAFTARAN PERNIAGAAN PELAJAR SEMASA (Sesi Jun 2020)

 
Ruang ini diwujudkan untuk mendaftarkan aktiviti perniagaan pelajar Politeknik Mukah yang sedang aktif dalam sesi pengajian JUN 2020. Hanya pelajar yang telah didaftarkan sahaja akan dibenarkan menjalankan perniagaan di dalam Kampus PMU (termasuk perniagaan secara online; FB, IG, WA, dll..).

NOTA:
Pendaftaran adalah secara INDIVIDU. Sekiranya perniagaan anda melibatkan lebih daripada seorang, maka setiap ahli kumpulan anda perlu melengkapkan borang pendaftaran ini.
 
Pautan ke borang tersebut adalah seperti berikut: