Program Pendidikan Pengundi Dalam Urusan Pilihanraya

Seramai 360 orang pelajar Politeknik Mukah Terlibat dengan Program Pendidikan Pengundi Dalam Urusan Pilihanraya oleh Akademi Pilihanraya Malaysia pada 9 September 2017 di Dewan Kuliah Utama. Program ini melibatkan simulasi sebenar proses pilihanraya berlangsung.