Pusat Seliaan PUSPANITA PMU

 

 

PAKK

TASKA PERMATA

TABIKA KEMAS

PENGENALAN

Puspanita PMU menyelaraskan dan menguruskan Pusat Asuhan Kanak-kanak (PAKK) mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Kategori PAKK ini adalah taman asuhan kanak-kanak ditempat kerja iaitu di D2, Politeknik Mukah, KM 7.5 Jalan Oya, 96400 Mukah, Sarawak

PENGENALAN

Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak menyelaraskan dan menguruskan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak mengikut Kurikulum Standard   Pra sekolah   Kebangsaan (KSPK) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) serta Dasar Asuhan dan Kurikulum PERMATA Negara adalah bagi Taska

PENGENALAN

Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak menyelaraskan dan menguruskan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak mengikut Kurikulum Standard   Pra sekolah   Kebangsaan (KSPK) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) serta Dasar Asuhan dan Kurikulum PERMATA Negara adalah bagi Taska.

KUMPULAN SASAR

Bayi/Kanak-kanak berusia 1bulan – 3 tahun

KUMPULAN SASAR

Kanak-kanak berusia 2 – 4 tahun

KUMPULAN SASAR

Kanak-kanak berusia 4 - 6 tahun