Sekitar Mesyuarat JK Penasihat Industri PMU

Khamis 18/10/2018. Mesyuarat JK Penasihat Industri PMU telah diadakan bertempat di Premier Hotel, Sibu. Beberapa buah industri dan badan berkanun turut hadir dalam menyumbangkan idea untuk kepentingan dan peningkatan kurikulm program-program diploma PMU sejajar dengan keperluan industri semasa. Semoga bakal-bakal graduan PMU mampu mengambil peluang dipasaran yang kompetitif.