Sekitar Penilaian Akreditasi MQA ETAC di PMU

Pada 1 Oktober & 2 Oktober 2018, PMU telah menerima lawatan pasukan Penilaian Akreditasi MQA ETAC bagi 3 program Kejuruteraan ia itu DKA, DKM dan DEP. Semoga PMU akan terus cemerlang untuk kebaikan calon-calon graduan ke pasaran dunia.